A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezetének honlapja

"CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE" - "Istennel a Hazáért és a Szabadságért"

Alapítványunk


Szíves támogatásaikat alapítványunk tudja fogadni

 

Oroszlányi Rákóczi Szövetség

Millenniumi Alapítvány

H-2840 Oroszlány

Táncsics udvar 8. II/1.

Adószám: 18610343-1-11

Bankszámlaszám: OTP 11740061-20019213

 


 

2011. évi pénzügyi és szakmai beszámoló:

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

 

2012. évi pénzügyi és szakmai beszámoló:

201201.jpg

 201202.jpg

201203.jpg

201204.jpg

201205.jpg

201206.jpg

201207.jpg

201208.jpg

201209.jpg

201210.jpg

201211.jpg

201212.jpg

201213.jpg

201214.jpg

201215.jpg

201216.jpg

201217.jpg

201218.jpg

201219.jpg

201220.jpg

201221.jpg

201222.jpg

201223.jpg

201224.jpg

201225.jpg

201226.jpg

 

Az Oroszlányi Rákóczi Szövetség Millenniumi Alapítványának

2012. évi szakmai beszámolója

 

Január 7-én a Don-menti csaták során elesett és eltűnt magyar honvédekre emlékeztünk az evangélikus gyülekezeti teremben, majd megkoszorúztuk a II. világháborús emléktáblát. Megemlékező beszédet tartott Bodnár Béla, a József Attila Általános Iskola történelemtanára. Az elesettekért imát mondott Farkas Etelka evangélikus lelkésznő.

 

7-én részt vettünk a Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar újévi koncertjén.

 

12-én tiszteletünket tettük Komáromban, a Monostori Erődben megtartott doni megemlékezésen, emléktábla avatáson.

 

22-én részt vettünk a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen a Kölcsey Ferenc Művelődési Központban.

 

26-án a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár meghívásának eleget téve részt vettünk Csáky Pál felvidéki író-politikus könyvbemutatóján.

 

28-án Nagy Csaba elnök tiszteletét tette az Oroszlányi Polgárőr Egyesület közgyűlésén.

 

 

Február 2-án „Köszöntjük Zselízt” címmel a felvidéki város történetét, jelenét és kulturális életét mutatta be Ing. Mácsadi János, a Zselízi Rákóczi Baráti Társaság elnöke.

 

3-án ajándékkönyvek átvételére került sor a Rákóczi Szövetség budapesti székházában.

 

 

Március 8-i taggyűlésünkön születésének 115. évfordulója alkalmából a felvidéki származású Hamvas Béla író-esszéista, posztumusz Kossuth-díjas filozófusra emlékeztünk. Előadónk volt Ing. Ürge László, a CSEMADOK lévai alapszervezetének választmányi tagja.

 

14-án a Civileké a Ház című előadássorozaton kiállítással vettünk részt, mely szervezetünk munkáját mutatta be.

 

15-én Nemzeti ünnepünkön részt vettünk a Kossuth-szobornál megtartott, koszorúzással egybekötött városi ünnepségen.

 

Szintén e napon az NCA támogatásával, a Diákutaztatás a Kárpát-medencében című pályázat eredményeképpen Oroszlányból két iskola (Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Benedek Elek Módszertani Intézmény) utazhatott a Felvidékre. A két iskola képviselői Lévára és Révkomáromba látogattak.

Április 5-én vendégünk volt Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára. Előadásában az idei programokról, valamint a Rákóczi Szövetség határon túli feladatairól beszélt.

 

13-án „Erdélyi fejedelmek arcképcsarnoka” címmel kiállítást rendeztünk, melyet Dr. v. Úry Előd, a Soproni Erdélyi Kör elnöke nyitotta meg.

 

13-15-ig rendeztük meg Nemzetközi Történelmi Vetélkedőnket, melynek címe „Haj, hős Rákóczi népe – kurucok és labancok” volt. A vetélkedő aktualitását adta az 1707-es marosvásárhelyi és ónodi országgyűlés 305. évfordulója. A megmérettetésen a helyi iskolákon kívül a tatai református gimnázium, a csákvári általános iskola, a felvidéki Bátorkeszi, Léva, Nagykapos, Vágsellye, Nagykér, Zselíz, valamint az erdélyi Torda település diákjai is részt vettek.

A vetélkedő után a diákokkal közösen koszorúztuk meg II. Rákóczi Ferenc szobrát.

 

22-én a lévai temetőben, a nagysallói csata tiszteletére megtartott emlékünnepségen vett részt v. Nagy Csaba elnök és Aranyosi Éva alelnök.

 

 

Május 3-i taggyűlésünkön a 100 éve született Ottlik Géza író-műfordítóra emlékeztünk. Előadónk volt Takács Tímea, a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár igazgatója.

 

19-én a Magyar Hősök Napja tiszteletére megemlékezést tartottunk az evangélikus gyülekezeti teremben.

Az ünnepség szónoka Arlett Tamás, a komáromi Endresz Csoport alapító tagja volt.

A rendezvényen közreműködött a Bányász Népdalkör Egyesület, verssel v. Nagy Roland, imát mondott Farkas Etelka, evangélikus lelkésznő. A megemlékezést a templom bejáratánál elhelyezett I. és II. világháborús emléktáblák koszorúzása zárta.

 

 

Június 3-án a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából közös megemlékezést tartottunk a Kölcsey Ferenc Művelődési Központtal. A trianoni emlékhelyen beszédet mondott Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Csáky Pál felvidéki író-politikus. A rendezvény kulturális programjában szerepet kapott v. Nagy Roland verssel, a nagykéri tárogatósok, Tarics Péter és Mészáros Tamás felvidéki előadóművészek, valamint a lévai Garam-menti Néptáncegyüttes.

 

7-i taggyűlésünkön Trianonra emlékeztünk. A rendezvény előadója Szakács Árpád, a Nagy Magyarország című folyóirat lapigazgatója volt.

 

20-24. között erdélyi autóbuszos kiránduláson vettünk részt. Megtekintettük többek között Vaskósziklást, Nagyenyedet, Torockót, Marosvásárhelyt, Parajdot, Gyergyószentmiklóst, a Madarasi-Hargitát, Székelyudvarhelyt, a Békás-szorost, a Gyilkos-tavat, Gyergyószárhegyet, Tordát és a Király-hágót.

 

Július 5-i taggyűlésünkön születésének 200. évfordulója alkalmából Szemere Bertalanra, az 1848-49-es szabadságharc egyik kiemelkedő alakjára, a Batthyány-kormány belügyminiszterére emlékeztünk. Előadónk volt Járfás Mihály István, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola történelemtanára.

 

 

 

21-én rendeztük meg a XVII. Majki Rákóczi Napot. Az ünnepségen beszédet mondott v. Nagy Csaba helyi elnök, Papp Péter alpolgármester, Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Dr. Pozsgay Imre professzor, egyetemi tanár, Kassai Gyula lévai református lelkész és Dr. Kovács János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat főjegyzője. A kulturális műsor előadói voltak: v. Nagy Roland, a nagykéri tárogatósok, a csákvári Harangvirág Dalkör és a Royal Brass Band, Közép-Dunántúl válogatott fúvósai.

Az ünnepség a Rákóczi-emléktábla koszorúzásával zárult.

 

 

Augusztus 4-án egynapos hazai autóbuszos kirándulást szerveztünk, melynek állomásai Szokolya és Vác voltak. Szokolyán szülőházánál emlékeztünk meg Mányoki Ádám festőművész halálának 225. évfordulójára.

 

20-án nemzeti ünnepünkön R. Nagy Zoltán és R. Nagy Zoltánné tagtársaink részt vettek a koszorúzással egybekötött városi ünnepségen a Millenniumi Emlékműnél.

 

25-én pikniket szerveztünk a kőhányási Steinau Vendégház udvarára.

 

 

Szeptember 6-i taggyűlésünkön „Színház és történelem” címmel legújabb könyvét mutatta be Szörényi Levente előadóművész egy író-olvasó találkozó keretén belül.

 

25-én a felvidéki beiskoláztatási program keretében, a vágsellyei Feketeházy János Magyar Házban került sor az ösztöndíjak átadására. Oroszlány városa 280.000.-Ft-tal támogatta alapítványunk kezdeményezését. Az eseményen személyesen vett részt Takács Károly oroszlányi polgármester és v. Nagy Csaba elnök.

 

30-án faültetésre került sor az aradi vértanúk emlékművénél. A 13 aradi vértanú, valamint Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére 14 facsemete került elültetésre az obeliszknél. A munkálatokat civil összefogással az Oroszlányi Sportegylet, a Rákóczi Szövetség, valamint a Katolikus Egyház végezte.

 

 

Október 6-án az Aradi Vértanúk tiszteletére kegyeleti megemlékezést tartottunk a Munkás Szent József Római Katolikus Plébániatemplom mellett álló emlékműnél. Az ünnepség szónoka Kemény Krisztián, a Hadtörténelmi Levéltár levéltárosa volt. Az ünnepségen közreműködött a Bányász Népdalkör Egyesület, v. Nagy Roland szavalatával és Lázár Antal tárogatós. Az eseményt koszorúzás, majd Kutschi András katolikus prépost szentmiséje zárta.

 

23-án részt vettünk a városi ’56-os megemlékezésen.

 

 

November 3-án az 1956-os forradalom leverésének évfordulóján Dr. v. Callmeyer Ferenc címzetes egyetemi professzor, az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz túlélője tartott megemlékező előadást a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ kamaratermében. A rendezvényt fáklyás vonulás, majd csendes gyertyagyújtás követte az ’56-osok terén, ahol Takács Károly polgármester osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel.

 

23-án évzáró taggyűlést tartottunk a Kölcsey Ferenc Művelődési Központban. Ekkor került sor az idei esztendő programbeszámolójára, valamint a 2013. évi programtervezet ismertetésére és a Pro Probitate kitüntető oklevelek átadására.

 

 

December 7. „In Memoriam v. Nagy Elemér Attila”. Halálának 10. évfordulóján az Oroszlányi Rákóczi Szövetség alapító-elnökére emlékeztünk a katolikus templom mellett álló urnafalnál.

 

2013. évi pénzügyi és szakmai beszámoló:

2013_1.jpg

2013_2.jpg

2013_3.jpg

2013_4.jpg

2013_5.jpg

2013_6.jpg

2013_7.jpg

2013_8.jpg

2013_9.jpg

2013_10.jpg

2013_11.jpg

2013_12.jpg

2013_13.jpg

 

2013_14.jpg

2013_15.jpg

2013_16.jpg

2013_17.jpg

2013_18.jpg

2013_19.jpg

2013_20.jpg

2013_21.jpg

2013_22.jpg

2013_23.jpg

2013_24.jpg

2013_25.jpg

2013_26.jpg

szakmai_2013_1.jpg

szakmai_2013_2.jpg

szakmai_2013_3.jpg

szakmai_2013_4.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 4
Tegnapi: 14
Heti: 84
Havi: 182
Össz.: 59 371

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Alapítványunk
A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezetének honlapja - © 2008 - 2018 - rakocziszovetseg.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »